สินค้าบริโภค ประเภทเครื่องดื่ม

กาแฟคั่วเทพเสด็จ ถุงน้ำตาล 500 กรัม

วิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน

เชียงใหม่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กาแฟคั่วเทพเสด็จ ถุงน้ำตาล 500 กรัมรหัสผลิตภัณฑ์ : 550320076
ขนาดสินค้า :
หน่วยนับ :

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

วิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน

เชียงใหม่