สินค้าบริโภค ประเภทเครื่องดื่ม

กาแฟคั่วเทพเสด็จ เข้ม/สีทอง 500 กรัม

วิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน

เชียงใหม่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กาแฟคั่วเทพเสด็จ เข้ม/สีทอง 500 กรัมติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

วิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน

เชียงใหม่