สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ข้าวกล้องกรอบ รสต้มยำ

วิสาหกิจชุมชนชาข้าวก่ำ(ข้าวลืมผัว)

พะเยา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้าวกล้องกรอบ รสต้มยำรหัสผลิตภัณฑ์ : 884310023
ขนาดสินค้า :
หน่วยนับ :

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

วิสาหกิจชุมชนชาข้าวก่ำ(ข้าวลืมผัว)

พะเยา