สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ถั่วป่านทอง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่านเทคโน

ร้อยเอ็ด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

45.019.001B
45 : ร้อยเอ็ด
019 : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่านนเทคโน
001 : ถั่วป่านทอง
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก : 6.5 กรัมรหัสผลิตภัณฑ์ : 345310024
ขนาดสินค้า :
หน่วยนับ :

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่านเทคโน

ร้อยเอ็ด