สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

น้ำพริกแห้ง ฮานา ซามา

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

นราธิวาส

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

96.038.001B
96 : นราธิวาส
038 : ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส
001 : น้ำพริกแห้ง ฮานา ซามา
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก : 1 กรัม / 1 ถุง 8 ซอง 5 รสรหัสผลิตภัณฑ์ : 896110006
ขนาดสินค้า :
หน่วยนับ :

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

นราธิวาส

ที่อยู่:
379 ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส