สินค้าอุปโภคในครัวเรือน

ถุงผ้าบาติก ใบใหญ่

รอ กลุ่มบาติก เดอ นารา ปัตตานี

ปัตตานี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

94.046.001B
94 : ปัตตานี
046 : กลุ่มบาติก เดอ นารา ปัตตานี
001 : ถุงผ้าบาติก ใบใหญ่
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก : 20 กรัมติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

รอ กลุ่มบาติก เดอ นารา ปัตตานี

ปัตตานี

ที่อยู่:
คุณรอวียะ หะยียามา