ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง

กล่องดินสอ

กลุ่ม ทอผ้านาหมื่นศรี

ตรัง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

123456789
92 : ตรัง
002 : วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี
001 : กล่องดินสอ
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก : 200

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่ม ทอผ้านาหมื่นศรี

ตรัง

ที่อยู่:
119 หมู่ 8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง
Line: