สินค้าอุปโภคในครัวเรือน

กล่องดินสอ

วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี

ตรัง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

123456789
92 : ตรัง
002 : วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี
001 : กล่องดินสอ
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก : 200ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี

ตรัง

ที่อยู่:
119 หมู่ที่ 8 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
Line: