< ย้อนกลับไปดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

สินค้าอุปโภคในครัวเรือน

880340027 : ผลิตจาก กระจูด และไม้ไผ่
นครศรีธรรมราช

ติดต่อร้านค้า
100000053 กล่องใส่ดินสอแบบถือ (ผักตบชวา) - ราชบุรี ผลิตจากผักตบชวา น้ำหนัก 100 กรัม 6x8x20 cm.     181    100000053    100000053    ดลมณี  Don Manee    กล่องใส่ดินสอแบบถือ (ผ้าผักตบชวา) ดลมณี - ราชบุรี &nbsp...
ราชบุรี

ติดต่อร้านค้า
100000052 กล่องใส่ดินสอแบบถือ (ผ้าขาวม้า) - ราชบุรี ผลิตจากผ้าฝ้ายผ้าขาวม้า น้ำหนัก 100 กรัม 6x8x20 cm.     180    100000052    100000052    ดลมณี  Don Manee    กล่องใส่ดินสอแบบถือ (ผ้าขาวม้า) ดลมณี - ราชบุรี&nbs...
ราชบุรี

ติดต่อร้านค้า
กระเป๋าผักตบชวา+บุผ้า
อ่างทอง

ติดต่อร้านค้า
Tagline : ผลิตขึ้นจากกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองของอาเภอเสาไห้ จ.สระบุรี เป็นหมอนที่ทำมาจากนุ่น มีความแน่น ผ้าที่ใช้เป็นผ้าที่ทอเอง มีเอกลักษณ์เป็นลายดอกทานตะวัน เชื่อกันว่าอยู่กับหมอนใบนี้แล้วจะฝันดี นอนหลับสบาย มีความสุข จัดจาหน่ายโดย : บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด โทร. 081-8529391 ผลิตโดย : กลุ่มทอผ้าเสาไห้
สระบุรี

ติดต่อร้านค้า
ตะกร้าสาน
ชัยนาท

ติดต่อร้านค้า
ทุเรียนเล็กการะบูร
เพชรบุรี

ติดต่อร้านค้า
กระเป๋าจักสานป่านศรนารายณ์ หลุยส์ข้างบุ๋ม
เพชรบุรี

ติดต่อร้านค้า
รองเท้าสานผักตบชวา
ชัยนาท

ติดต่อร้านค้า