< ย้อนกลับไปดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

สินค้าอุปโภคในครัวเรือน

615340031 : กล่องสานผักตบชวา ฝาด้านบนสานเป็นลวดลายตาข่าย
อ่างทอง

ติดต่อร้านค้า
770340015 : โอ่งจิ๋ว ของฝากที่ระลึก
ราชบุรี

ติดต่อร้านค้า
770340017 : ผลิตจากผ้าฝ้ายทอมือ แปรรูปเป็นปกสมุด
ราชบุรี

ติดต่อร้านค้า
619340018 : ตุ๊กตาเย็บมือ แต่งผ้าทอมือยกดอก
สระบุรี

ติดต่อร้านค้า
770340011 : ผลิตจากผ้าขาวม้า ด้านในบุผ้าหนังกลับ พร้อมหูหิ้ว
ราชบุรี

ติดต่อร้านค้า
770340012 : ผลิตจากผ้าผักตบชวา ด้านในบุผ้าหนังกลับ พร้อมหูหิ้ว
ราชบุรี

ติดต่อร้านค้า
770340019 : ผลิตจากผ้าฝ้ายทอมือ แปรรูปเป็นปกสมุด
ราชบุรี

ติดต่อร้านค้า
770340021 : ผลิตจากผ้าฝ้ายทอมือ แปรรูปเป็น กระเป๋า
ราชบุรี

ติดต่อร้านค้า
772340011 : ผลิตจากผ้าฝ้าย ลายผ้าขาวม้า แปรรูปเป็น ตุ๊กตา
สุพรรณบุรี

ติดต่อร้านค้า
772340014 : ผลิตจากผ้าฝ้าย ลายผ้าขาวม้า แปรรูปเป็น ตุ๊กตา
สุพรรณบุรี

ติดต่อร้านค้า
772340006 : ผลิตจากผ้าฝ้าย ลายผ้าขาวม้า แปรรูปเป็น ตุ๊กตา
สุพรรณบุรี

ติดต่อร้านค้า