ข่าวสารแนะนำ

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

โครงการ ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปีที่ 5 ชูแนวคิด ทีมผ้าขาวม้าไทย

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
01/12/2564
ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

ผลการประกวดลายผ้าขาวม้า “นวอัตลักษณ์” ประจำปี 2564

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
19/10/2564
ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย” เบื้องหลังหัวใจเศรษฐกิจฐานราก

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
30/09/2564
ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

Pakaoma WOW From Home

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
15/04/2564
ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

Royal Project Gastronomy Festival 2021 @Siam Paragon

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
09/03/2564

โครงการของเรา

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปี 2563

ปี 2563              สำหรับในปีนี้ โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ยังคงผสานความมือกับโครงการสนับสนุนกิจกรรม ของสถาบันการศึกษา EISA (Educational Instituted Support Activities) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ Creative Young Designer อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังร่วมกับ......อ่านต่อ
01/03/2564

โครงการเครื่องสีข้าวครัวเรือน "พร้อมสี"

จากงานวิจัย สู่เครื่องสีข้าวครัวเรือนต้นแบบ              เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  นายมีชัย วีระไวทยะ ประธาน......อ่านต่อ
19/02/2564

ร้านประชารัฐรักสามัคคี

             ร้านประชารัฐรักสามัคคี โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนาช่องทางการขายระดับประเทศ โดยใช้เป็นศูนย์รวมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคีแบบถาวร เปิดดำเนินการมาตั้ง......อ่านต่อ
07/10/2563

โครงการสะพายสายแนว

โครงการสะพายสายแนว           เริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายน 61 โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยหน่วยงานเครือข่าย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลงพื้นที่เพื่อให้องค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพชุมชนในด้านเทคนิคการทอ รูปแบบ สีสัน สร้าง......อ่านต่อ
20/01/2563

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

            โครงการ “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย”  (Food Safety Hospital) เป็นความร่วมมือกันของ 6 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาช......อ่านต่อ
20/01/2563

ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปี 2562

ปี 2562             ก้าวสู่วาระที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นประธานอาเซียน ในปีนี้โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย” จึงบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน  โดยมุ่งเน้นการสร้างช่องทางการ......อ่านต่อ
29/05/2562

ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปี 2561

ปี 2561              Link Youtube: ประมวณภาพโครงการ ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถ์ไทย ปี 2561               นับตั้งแต่โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย” เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เป็นต้นมา ได......อ่านต่อ
29/05/2562

ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปี 2559-2560

ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปี 2559-2560             “ผ้าขาวม้า” เป็นผ้าท้องถิ่นของไทยที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยใช้ในชีวิตประจำวันมาช้านาน ชุมชนหลายร้อยแห่งทั่วประเทศต่างยึดถือการทอผ้าขา......อ่านต่อ
15/05/2562

นับเป็นโครงการระดับประเทศในลำดับแรกที่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด                         “สานพลังเพื่อบ้านเกิด” นับเป็นโครงการระดับประเทศในลำดับแรกที่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประ......อ่านต่อ

การระดมสมองและพลังใจ
จะทำให้เราก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้
และนี่คือจุดเริ่มตันของ “ประชารัฐ”

เกี่ยวกับประชารัฐ