ข่าวสารแนะนำ

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

มอบรางวัลส่งเสริมและพัฒนาชุมชน โครงการ “จุดประกายสานพลังเพื่อบ้านเกิด”

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
08/09/2562
ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

ศิลปาชีพประทีปไทย Otop ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ปี 2562 หัตถศิลป์ทรงคุณค่า ภูมิปัญญาความเป็นไทย

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
27/08/2562
ประชารัฐรักสามัคคี ปทุมธานี

โครงการเรียนรู้วิธีชาวนา พบความสุข ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ปี 3

ประชารัฐรักสามัคคี ปทุมธานี
23/08/2562
ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

“งานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2019” ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
02/08/2562
ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

บ้านและสวนแฟร์ Midyear 2019

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
22/07/2562

โครงการของเรา

มอบรางวัลส่งเสริมและพัฒนาชุมชน โครงการ “จุดประกายสานพลังเพื่อบ้านเกิด”

มอบรางวัลส่งเสริมและพัฒนาชุมชน         ​​บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด  จัดทำโครงการ “จุดประกายสานพลังเพื่อบ้านเกิด” โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมให้นักพัฒนาธุรกิจชุมชน มีการวางแผนในการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างชัดเจน มีการปฏิบัติ......อ่านต่อ
08/09/2562

พิธีปิดโครงการ “สานพลังเพื่อบ้านเกิด รุ่นที่ 2” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ C asean อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (ถนนรัชดาภิเษก)

พิธีปิดโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด รุ่นที่ 2         นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  พร้อมด้วย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  ดร.มีชัย  วีระไวทยะ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาห......อ่านต่อ
07/09/2562

ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปี 2562

ปี 2562             ก้าวสู่วาระที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นประธานอาเซียน ในปีนี้โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย” จึงบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน  โดยมุ่งเน้นการสร้างช่องทางการ......อ่านต่อ
29/05/2562

ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปี 2561

ปี 2561              Link Youtube: ประมวณภาพโครงการ ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถ์ไทย ปี 2561               นับตั้งแต่โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย” เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เป็นต้นมา ได......อ่านต่อ
29/05/2562

ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปี 2559-2560

ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปี 2559-2560             “ผ้าขาวม้า” เป็นผ้าท้องถิ่นของไทยที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยใช้ในชีวิตประจำวันมาช้านาน ชุมชนหลายร้อยแห่งทั่วประเทศต่างยึดถือการทอผ้าขา......อ่านต่อ
15/05/2562

นับเป็นโครงการระดับประเทศในลำดับแรกที่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด                         “สานพลังเพื่อบ้านเกิด” นับเป็นโครงการระดับประเทศในลำดับแรกที่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประ......อ่านต่อ

การระดมสมองและพลังใจ
จะทำให้เราก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้
และนี่คือจุดเริ่มตันของ “ประชารัฐ”

เกี่ยวกับประชารัฐ