07/02/2562

งานตรุษจีนเยาวราช


บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ผสานมือ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เปิดพื้นที่ให้ชุมชนได้นำหมี่ฮกเกี้ยน เกี้ยนทอด กุ้งมังกร 7 สีย่าง มาจำหน่ายภายในงานตรุษจีนเยาวราช 2562 ( Chinese New Year 2019 ) ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ ถนนเยาวราช
 
นอกจากนี้ยังนำหมูกระดาษป้าน้อย ชุมชนวัดประยุรวงศาวาสวราวิหาร และขนมจีบต้มเฮียเสก ชุมชนวัดกัลยาณ์ มาร่วมจำหน่ายภายในบูธ  
 
ภายในงานยังจัดให้มีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และความสัมพันธ์ไทย-จีน การแสดงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมมากมาย