ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

ผ้าอเนกประสงค์ติดตุ๊กตาปลา


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ โขงเจียม

รหัสผลิตภัณฑ์ : 334340019
ขนาดสินค้า : 14x14 นิ้ว
หน่วยนับ : ผืน

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand