สินค้าอุปโภคในครัวเรือน

ตะกร้าสี่เหลี่ยมขนาด 8x12x6 นิ้ว


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตจาก ผักตบชวา

รหัสผลิตภัณฑ์ : 615340029
ขนาดสินค้า : ขนาด 8 x 12 x 6 นิ้ว
หน่วยนับ : ใบ

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand