สินค้าอุปโภคในครัวเรือน

กระเป๋าเจมบอนด์สี่เหลี่ยม 12x12x4.5" บุผ้าขาวม้าพับขอบ


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตจาก ผักตบชวา และผ้าฝ้ายผ้าขาวม้า

รหัสผลิตภัณฑ์ : 615340022
ขนาดสินค้า : 12x12x4.5 นิ้ว
หน่วยนับ : ใบ

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand