สินค้าอุปโภคในครัวเรือน

กระเช้าผักตบชวาทรงเรือใหญ่ L (12x17x5")


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตจาก ผักตบชวา

รหัสผลิตภัณฑ์ : 615340021
ขนาดสินค้า : Size L (12x17x5 นิ้ว)
หน่วยนับ : ใบ

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand