สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

น้ำมันมะพร้าว 500 CC - ชุมพร


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

น้ำมันมะพร้าว สกัดเย็น 100% ใช้ได้ ทั้งภายนอก และภายใน

รหัสผลิตภัณฑ์ : 886310002
แบรนด์ : ภูแก้วสมุนไพร
ขนาดสินค้า : 500 กรัม
หน่วยนับ : ขวด

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand