สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

กล้วยหอมสุกอบกรอบ (หอมถอดรูป) ดอนทอง


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กล้วยหอมอบกรอบ รสกล้วยสุก ผลิตจากกล้วยหอมสุก จึงทำให้รสชาติของกล้วยนั้น อมเปรี้ยว อมหวาน ตามรสชาติของกล้วยหอมสุกแท้ๆ

รหัสผลิตภัณฑ์ : 773310020
แบรนด์ : PLEARN (ตราเพลิน)
ขนาดสินค้า : กว้าง20.3ซม. ยาว20ซม. สูง 2.7ซม. นน.80กรัม
หน่วยนับ : กล่อง

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand