สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

กล้วยชุด SET เจริญรุ่งเรือง 150 g บ้านดอนทอง


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประกอบด้วย กล้วยหอมอบเนย รสหวานดั้งเดิม กล้วยหอมอบเนย รสเค็ม กล้วยหอมอบเนย รสกล้วยหอมสุข สไลด์กล้วยชิ้นยาว บาง กรอบ รสหวานกำลังดีไม่เสียสุขภาพ ใช้เนยแท้ จึงทำให้หอม มัน เคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่

รหัสผลิตภัณฑ์ : 773310019
แบรนด์ : PLEARN (ตราเพลิน)
ขนาดสินค้า : กว้าง21ซม. ยาว29.7ซม. สูง 6ซม. นน.150กรัม
หน่วยนับ : กล่อง

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand