สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ปลาเทปุระ รสสไปซี่ พื้นบ้านมูดี ขนาด 39 กรัม - ยกเลิก


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปลาทุบ ปรุงรส เนื้อปลาทะเล เต็มคำ แสนอร่อย หนุบหนับ ทานคู่ข้าวต้ม หรือทานเป็นอาหารว่าง ก็โดนใจ

รหัสผลิตภัณฑ์ : 894310046
แบรนด์ : OCEAN FISH SNACK
ขนาดสินค้า : 39 กรัม
หน่วยนับ : ถุง

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand