สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ปลาทรายทุบ-รสดั่งเดิม ตรามาเรียม ขนาด 90 กรัม กล่อง


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปลาทุบ ปรุงรส เนื้อปลาทะเล เต็มคำ แสนอร่อย หนุบหนับ ทานคู่ข้าวต้ม หรือทานเป็นอาหารว่าง ก็โดนใจ

รหัสผลิตภัณฑ์ : 894310045
แบรนด์ : OCEAN FISH SNACK
ขนาดสินค้า : 29 กรัม
หน่วยนับ : ถุง

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand