สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงราย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

เชียงราย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

"ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ราชาของข้าวเหนียว ข้าวเหนียวสายพันธุ์ดีของจังหวัดเชียงราย หุงขึ้นหม้อเหนียวนุ่ม เรียงตัวสวยไม่เละ มีกลิ่นหอมน่ารับประทาน มีวิตามินและไฟเบอร์สูง"

รหัสผลิตภัณฑ์ : 557110031
น้ำหนักสินค้า : 1 กิโลกรัม
หน่วยนับ : แพ็ค

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงราย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

เชียงราย

ที่อยู่:
30 หมู่ 6 ตำบลริมกก อำเภอเมือง