สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

มะพร้าวอบน้ำผึ้ง - ประจวบคีรีขันธ์

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

มะพร้าวอบกรอบเคลือบน้ำผึ้ง หวานหอมน้ำผึ้ง ราคาน่ารัก
แบรนด์ : วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวทับสะแก
ขนาดสินค้า : 20x14x4.5 cm/ น้ำหนัก 100 g
หน่วยนับ : ถุง

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่:
34/2 หมู่ 8 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
Line: