สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ผลิตภัณฑ์ปลาโคกบ้านยายม่อม - ตราด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตราด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ตราด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อาหารทะเลแปรรูป
แบรนด์ : ปลาโคกบ้านยายม่อม
ขนาดสินค้า : 10x28x29 cm/ น้ำหนัก 600 g
หน่วยนับ : ห่อ

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตราด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ตราด

ที่อยู่:
481/34 หมู่ 9 ต.วังกระแจะ อ.เมือง
Tel:
Line: