สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

น้ำพริกเผาสับปะรด - ตราด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตราด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ตราด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


ขนาดสินค้า : 6.5x6.5x8 cm/ น้ำหนัก 400 g
หน่วยนับ : ขวด

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตราด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ตราด

ที่อยู่:
481/34 หมู่ 9 ต.วังกระแจะ อ.เมือง
Tel:
Line: