สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

กะปิตาหนึกเคย 3 รส - ตราด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตราด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ตราด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


ขนาดสินค้า : 13x9x9 cm/ น้ำหนัก 250 g
หน่วยนับ : กระปุก

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตราด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ตราด

ที่อยู่:
481/34 หมู่ 9 ต.วังกระแจะ อ.เมือง
Tel:
Line: