สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ข้าวฮาง - หนองบัวลำภู

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

หนองบัวลำภู

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


ขนาดสินค้า : 28x15x6 cm/ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม
หน่วยนับ : ถุง

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

หนองบัวลำภู

ที่อยู่:
30/1 หมุ่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง
Tel:
Facebook:
Line: