สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ข้าวเหนียว กข.6 5 กก. ปชร. - หนองคาย

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

หนองคาย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้าวเหนียว กข.6 ถุงละ 5 กิโล

รหัสผลิตภัณฑ์ : 443150012
ขนาดสินค้า : น้ำหนัก 6 กิโลกรัม
หน่วยนับ : ถุง

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

หนองคาย

ที่อยู่:
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย ศาลากลางชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Line: