สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ข้าวหอมมะลิ 5 กก. ปชร - หนองคาย

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

หนองคาย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้าวหอมมะลิ 105 ถุงละ 5 กิโล

รหัสผลิตภัณฑ์ : 443150011
ขนาดสินค้า : น้ำหนัก 5 กิโลกรัม
หน่วยนับ : ถุง

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

หนองคาย

ที่อยู่:
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย ศาลากลางชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Line: