สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

กล้วยตากสังคม แม่อารักษ์ - หนองคาย

แม่อารักษ์

หนองคาย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กล้วยตากสังคม

รหัสผลิตภัณฑ์ : 443350008
ขนาดสินค้า : น้ำหนัก 3 กิโลกรัม 1/2 กิโลกรัม
หน่วยนับ : ห่อ

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

แม่อารักษ์

หนองคาย

ที่อยู่:
ร้านของฝากจากสังคม ตำบลสังคม อำเภอสังคม
Line: