สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ปลาแดดเดียว บ้านกองนาง - หนองคาย

กลุ่มแปรรูป ปลาแดดเดียวบ้านกองนาง

หนองคาย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โขงนิล ปลาแปรรูป บ้านกองนาง

รหัสผลิตภัณฑ์ : 443350005
ขนาดสินค้า : น้ำหนัก 45 กรัม
หน่วยนับ : ห่อ

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่มแปรรูป ปลาแดดเดียวบ้านกองนาง

หนองคาย

ที่อยู่:
224 หมู่ 11 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
Line: