ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

กระเป๋าคาดอก-คาดเอว กลุ่มแม่น้ำมอญแจ้ซ้อน - ลำปาง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมอญแจ้ซ้อน

ลำปาง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กระเป๋าผ้าขาวม้าคาดอก/เอว ลายทางยาว โทนสีอ่อนๆธรรมชาติตามแบบฉบับของผ้าขาวม้าสายน้ำแร่ บ้านน้ำมอญแจ้ซ้อน

รหัสผลิตภัณฑ์ : 552330030
ขนาดสินค้า : ขนาด : กว้าง 37ซม. X สูง16ซม. X ก้น6ซม.
หน่วยนับ : ใบ

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมอญแจ้ซ้อน

ลำปาง

ที่อยู่:
147 หมู่ที่ 2 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน