สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

กล้วยทอดกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กล้วยทอด อบกรอบ

รหัสผลิตภัณฑ์ : 221410144
แบรนด์ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่
ขนาดสินค้า : 100 กรัม
หน่วยนับ : ถุง

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand