สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ 1 กก. - สิงห์บุรี

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสิงห์บุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

สิงห์บุรี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ 1 กิโลกรัม

รหัสผลิตภัณฑ์ : 617310001
ขนาดสินค้า : 1 กก.
หน่วยนับ : กิโลกรัม

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสิงห์บุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

สิงห์บุรี

ที่อยู่:
333 หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี