ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

ผ้าขาวม้า "ผ้าขาวม้าอาเซียน ถิ่นมลายู" รุ่นบุคคลทั่วไป


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แรงบันดาลใจในการออกแบบผลงานชิ้นนี้ คือ เรือกอและ มีความหลากสีลวดลายโดดเด่น มีศิลปะในตัวทำให้นึกถึงเทคนิคการมัดย้อมที่ให้สีหลายๆ สีผสมผสานกัน จึงเกิดไอเดียนำเรื่องราวตรงนี้มาใส่ในผ้าขาวม้าในส่วนของสีแต่ลวดลายด้วยเทคนิคการมัดย้อมผ้า ส่วนที่ยาก คือ ตอนย้อมต้องไล่สี เพราะผ้าขาวม้ามีสีเยอะ ต้องพยายามให้สีที่ย้อมออกมาชัดเจนกว่าลายผ้าขาวม้า โดยชุมชนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคอตตอนดีไซน์ จังหวัดปทุมธานี เป็นคนทอให้ สินค้าต้นแบบรางวัลชมเชย สาขาออกแบบลายผ้า ประเภทบุคคลทั่วไป ปี2562

รหัสผลิตภัณฑ์ : 110530101
หน่วยนับ : ผืน

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand