ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

ฉากกั้นผ้าขาวม้า "HAMBERGER" รุ่นบุคคลทั่วไป


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แรงบันดาลใจในการออกแบบผลงานชิ้นนี้มาจาก สีสันของเมืองสิงคโปร์ในตอนกลางคืน จะมีแสงสีสวยงามและหลากหลายจึงออกแบบตัวเฟอร์นิเจอร์ให้มีสีสันจากลวดลายของผ้าขาวม้า ผสมกับเป็นกรอบไม้ที่มีระแนงเป็นเส้นๆ แทนความมืดยามค่ำคืนของสิงคโปร์ และมีประโยชน์ในการแบ่งพื้นที่ใช้สอยเพื่อเพิ่มความ Private ของบ้าน หรือกั้นสายตาของแขก โดยใช้ผ้าของชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมหาสารคาม สินค้าต้นแบบรางวัลชมเชย สาขาเคหะสิ่งทอ ประเภทบุคคลทั่วไป ปี2562

รหัสผลิตภัณฑ์ : 110530090
หน่วยนับ : อัน

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand