ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

ชุดผ้าขาวม้า "SIAM RENAISSANCE" รุ่นบุคคลทั่วไป


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แรงบันดาลใจในการออกแบบชุดนี้มาจากการหยิบยกเรื่องราวของภาพเก่าในสมัยรัชกาลที่ 5 มาเป็นทำชุดที่เป็น Lady Full Wear ซึ่งสมัยนั้นเจ้านายรับวัฒนธรรมยุโรปเข้ามา แต่งตัวฝรั่งกับไทยผสมกัน จึงนำมาออกแบบใช้เทคนิคตัดต่อผ้าและอัดพลีทผ้าขาวม้า โดยใช้ผ้าขาวม้าของบ้านป่าก้าว จังหวัดอุบลราชธานี สินค้าต้นแบบรางรองชนะเลิศ อันดับ 1 สาขาออกแบบเสื้อผ้า ประเภทบุคคลทั่วไป ปี2562

รหัสผลิตภัณฑ์ : 110530066
หน่วยนับ : ชุด

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand