ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

ชุดผ้าขาวม้า "ตึกมหานครความโดดเด่นกลางเมืองหลวง" รุ่นนักเรียน นักศึกษา


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แรงบันดาลใจในการออกแบบชุดนี้ คือ ‘ตึกมหานคร’ หรือตอนนี้เรียกว่าตึก King Power ที่มีความโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองหลวง โดยนำโครงสร้างของตึกมหานครสไตล์ Modern Luxury มาออกแบบส่วนของกางเกงใช้ผ้าที่ค่อนข้างโปร่งมาวางให้เป็นลายเหมือนตึก แล้วตัดผ้าให้แหว่งตามตารางผ้าขาวม้าเป็นลูกเล่นเหมือนขั้นบันได ส่วนตัวเสื้อวางราบให้ตรงเพื่อให้ชุดออกมาเป็นแบบ luxury โดยใช้ผ้าขาวม้าของร้านภูริษาผ้าไทย จังหวัดหนองบัวลำภู สินค้าต้นแบบรางวัลชมเชย สาขาออกแบบเสื้อผ้า ประเภทนักเรียน นักศึกษา ปี2562

รหัสผลิตภัณฑ์ : 110530059
หน่วยนับ : ชุด

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand