ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

ชุดผ้าขาวม้า "THE DIFFERENTLY OF BANGKOK" รุ่นนักเรียน นักศึกษา


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แรงบันดาลใจในการออกแบบชุดนี้ คือ 'กรุงเทพมหานคร' ตามธีม ASEAN METROPOLIS ที่กำหนดมา เพราะเป็นสิ่งใกล้ตัวที่สุด เทคนิคที่ใช้คือ นำผ้ามาพลีทโดยเว้นช่วงแต่ละช่วงให้ได้จังหวะ และนำผ้ามาตัดเป็นเส้นแล้วเย็บติดก่อนกลับด้าน เพื่อให้ได้ความโมเดิร์นผสมกับความเป็นผ้าขาวม้า โดยใช้ผ้าขาวม้าของชุมชนวัดหนองเครือบุญ อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สินค้าต้นแบบรางวัลชนะเลิศ สาขาออกแบบเสื้อผ้า ประเภทนักเรียน นักศึกษา ปี2562

รหัสผลิตภัณฑ์ : 110530056
หน่วยนับ : ชุด

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand