สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

เนื้อปลาสลิดอบกรอบ Salid Snack แม่อำนวย


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปลาสลิด บางบ่อ มีความเป็นเอกลักษณ์ ตรงขนาดปลา มีความพอดีต่อการบริโภค มีเนื้อปลาหวานหอม ที่เกิดจากกระบวนการหมัก ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิม ไม่มีกลิ่นคาวสาบโคลนภายหลัง นำไปทอด เพราะเป็นปลาที่เจริญเติบโต ในน้ำกร่อย ที่มีพันธุ์หญ้า ประจำถิ่นหลายชนิด ช่วยปรับสภาพให้น้ำ มีคุณภาพ พร้อมกับอาหาร ที่สมบูรณ์ สร้างความหอมอร่อย ของเนื้อ และหนังปลาที่กรอบ เมื่อผ่านการทอด รวมไปถึงรสชาติที่มีความพอดี ไม่เค็ม หรือจืด จึงนับเป็นเมนูอาหารที่เหมาะ กับทุกวัย

รหัสผลิตภัณฑ์ : 111310035
ขนาดสินค้า : น้ำหนัก : 50 กรัม
หน่วยนับ : กล่อง

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand