ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

ชุดผ้าขาวม้า “นวอัตลักษณ์”


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากที่มาของผ้าขาวม้า คือเป็นผ้าขอขมาในอดีต สีที่ออกแบบก็เป็นไปตามอัตลักษณ์ เป็นเหมือนสีขอขมาผู้ใหญ่คือ สีดำ-แดง นำมาออกแบบประยุกต์ผสมผสานกัน สีมีความคลาสสิก ใส่ได้เรื่อยๆไม่ตกยุค ตัดเย็บจากผ้าขาวม้าชุมชนบ้านหนองเขื่อนช้าง จังหวัดมหาสารคาม สินค้าต้นแบบรางวัลชมเชย สาขาออกแบบแฟชั่น ปี2561

รหัสผลิตภัณฑ์ : 444530019
หน่วยนับ : ชุด

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand