ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

กระเป๋าหูรูดเล็ก

วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี รอ

ตรัง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

92.040.003B
92 : ตรัง
002 : วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี
003 : กระเป๋าหูรูดเล็ก
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก : 200รหัสผลิตภัณฑ์ : 892330017

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี รอ

ตรัง

ที่อยู่:
119 หมู่ที่ 8 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง