ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

กระเป๋าคล้องคอ

วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี รอ

ตรัง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

92.040.004B
92 : ตรัง
002 : วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี
004 : กระเป๋าคล้องคอ
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก : 400



รหัสผลิตภัณฑ์ : 892330018

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี รอ

ตรัง

ที่อยู่:
119 หมู่ที่ 8 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง