ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

ผ้าพันคอทอ

วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี รอ

ตรัง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

92.040.006B
92 : ตรัง
002 : วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี
006 : ผ้าพันคอทอ
กลุ่ม : แปรรูปรหัสผลิตภัณฑ์ : 892330019

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี รอ

ตรัง

ที่อยู่:
119 หมู่ที่ 8 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง