ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

เนคไท


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

92.040.009B
92 : ตรัง
002 : วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี
009 : เนคไท
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก : 200รหัสผลิตภัณฑ์ : 892330010

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand