11/09/2560

ภาพการประชุมสัมมนาผู้บริหารบริษัทประชารัฐรักสามัคคี


ภาพการประชุมสัมมนาผู้บริหารบริษัทประชารัฐรักสามัคคี เพื่อทำแผนส่งเสริมการตลาดของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในวันที่ 9 กันยายน 2560 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารบริษัทประชารัฐรักสามัคคีของจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก คุณฐาปนา สิริวัฒนภักดี (หัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน) คุณต้องใจ ธนะชานันท์ (กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม ประเทศไทย จำกัด) เเละคุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์ (อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน) ได้เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ด้วย ในการประชุมครั้งนี้ยังได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมเเหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา ที่ตำบลด่านเกวียนของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อวางเเผนการผลักดันสถานที่ท่องเที่ยวเเห่งนี้ให้มีศักยภาพมากขึ้น