20/06/2565

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ร่วมกับ eisa นำนักศึกษา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่กลุ่มสืบสานต่อผ้าทอมือบ้านผือ จ.อุดรธานี


      โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับโครงการ eisa (Education Institute Support Activity) โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำนักศึกษาจากสำนักศิลปวัฒนธรรม และคณะการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขับเคลื่อนกิจกรรม “Creative Young Designers”  ลงพื้นที่กลุ่มสืบสานต่อผ้าทอมือบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เพื่อศึกษาเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติ กระบวนการทอผ้าขาวม้า 7 สี ตั้งแต่การปลูกดอกฝ้าย ดีดฝ้าย ปั่นฝ้าย กรอฝ้าย ฯลฯ และเยี่ยมชม “หอนางอุษา” ซึ่งเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ทางกลุ่มทอผ้าฯ นำเรื่องราวของหอนางอุษา มาพัฒนาเป็นลายอัตลักษณ์ของผ้าขาวม้าบ้านผือ พร้อมจัดให้มีการนำเสนอผลงานการออกผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าที่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาและสมาชิกกลุ่มทอผ้าฯ ประกอบด้วย ชุดเสื้อผ้า กระเป๋า ต่างหูผ้าขาวม้า เคสโทรศัพท์ ของที่ระลึกต่าง ฯลฯ ทั้งนี้นักศึกษาได้รับโจทย์ให้ออกแบบ  พัฒนาโลโก้ แบรนด์ “ผ้าขาวม้า 7 สี” และบรรจุภัณฑ์ ให้แก่กลุ่มทอผ้าฯ อีกด้วย

      โดยได้รับเกียรติจากนายสว่าง อินทะวงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นางนิรัตน์ อินทะวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวปัทมา จันทาศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนางสาวทิพย์บดี สุทธิโสม ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ ให้การต้อนรับ