20/06/2565

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ร่วมกับ eisa นำนักศึกษา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงพื้นที่กลุ่มวิมพ์ดีไซน์ จ.นนทบุรี และสโมสรฟุตบอลนครปฐม ยูไนเต็ด


      โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับโครงการ eisa (Education Institute Support Activity) โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขับเคลื่อนกิจกรรม “Creative Young Designers”  ลงพื้นที่สโมสรฟุตบอลนครปฐม ยูไนเต็ด ร่วมกับวิมพ์ดีไซน์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำเสนอผลงานการออกผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าที่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาและสมาชิกกลุ่มทอผ้าฯ 

      นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสยกระดับผลงานการออกแบบผ้าขาวม้าเข้าสู่วงการฟุตบอล โดย ดร.พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ ประธานสโมสรฟุตบอลนครปฐม ยูไนเต็ด ดร.ชุตินันศ์ สะสมทรัพย์ รองประธานสโมสรนครปฐม ยูไนเต็ด พร้อมร่วมรับฟังและให้คำแนะการนำเสนอผลงานการออกแบบของนักศึกษา ที่สร้างสรรค์ผ้าขาวม้าเป็นผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์แฟนฟุตบอล อาทิ ชุดกีฬา activewear หมวก ผ้าพันคอ กระเป๋า ของที่ระลึก และอื่นๆ อีกมากมาย