20/06/2565

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ร่วมกับ eisa นำนักศึกษา ม.กรุงเทพ ลงพื้นที่กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าบ้านสวนปอ “ไฉไล” จ.ร้อยเอ็ด


      โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับโครงการ eisa (Education Institute Support Activity) โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขับเคลื่อนกิจกรรม “Creative Young Designers” ลงพื้นที่กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสวนปอ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าของกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูป การใช้เส้นใย เทคนิคการทอ พร้อมดำเนินการออกแบบตัดเย็บชุดแฟชั่นผ้าขาวม้า จำนวน 5 ชุด กระเป๋า จำนวน 3 แบบ จนได้ผลงานต้นแบบชุดแฟชั่นผ้าขาวม้า และกระเป๋าต้นแบบมอบให้แก่ชุมชน

      ด้านนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ดำเนินการทำกิจกรรมด้านการตลาด “Digital Marketing” ให้กลุ่มทอผ้าฯ ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในการสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ ผ่าน Platform ต่างๆ ทั้งนี้ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าฯ จำหน่ายผ่านทาง Online และ ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในในงานสงกรานต์ สุขสยาม สายน้ำ ยามฟ้าใส สร้างรายได้รวม 185,564 บาท  

      นอกจากนี้ นักศึกษาภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ร่วมออกแบบ พัฒนาโลโก้ แบนรด์ “ไฉไล” และบรรจุภัณฑ์ ให้แก่กลุ่มทอผ้าฯ โดยชุมชนคัดเลือกผลงานการออกแบบของนักศึกษานำไปพัฒนาต่อยอดให้กับกลุ่ม ในด้านของการตลาด เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้กับแบรนด์และสินค้า ให้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์