17/06/2565

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ร่วมกับ eisa นำนักศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเครือบุญ จ.พระนครศรีอยุธยา และสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด


      โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับโครงการ eisa (Education Institute Support Activity) โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ขับเคลื่อนกิจกรรม “Creative Young Designers”  ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเครือบุญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือของกลุ่ม ทั้งการใช้เส้นใย เทคนิคการทอ และการแปรรูป โดยยังได้ลงพื้นที่หมู่บ้านญี่ปุ่น เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา และนำมาเชื่อมโยงประกอบกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าที่ทันสมัยเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น อาทิ ชุดเสื้อผ้า กระเป๋า หมวก ยางรัดผม ฯลฯ รวมทั้งมีการพัฒนาด้านการตลาด ในรูปแบบการจัด Virtual Live Event ผ่านทางเพจ PakaomaThailand ซึ่งนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร ที่ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้นำข้อมูลการตลาดเชิงลึกของกลุ่มมาจัดทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์  เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผ้าขาวม้าบ้านหนองเครือบุญเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

      นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสยกระดับผลงานการออกแบบผ้าขาวม้าเข้าสู่วงการฟุตบอล โดยประธานสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังให้คำแนะนำการนำเสนอผลงานการออกแบบของนักศึกษา ที่สร้างสรรค์ผ้าขาวม้าเป็นผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์แฟนฟุตบอล อาทิ ชุดกีฬา activewear หมวก กระเป๋า และอื่นๆ อีกมากมาย