09/03/2564

Royal Project Gastronomy Festival 2021 @Siam Paragon


งาน Royal Project Gastronomy Festival 2021 @Siam Paragon ที่มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน และกูร์เมต์ มาร์เก็ต จัดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Healthy Food Good Life กินดี ชีวิตดี” ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2564

Happiness is meant to be shared - โครงการหลวง เป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อช่วยเหลือชาวเขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยส่งเสริมให้ปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนฝิ่น ให้ความรู้ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน และเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ...ผลผลิตจากน้ำพระราชหฤทัยและวิสัยทัศน์กว้างไกลของพระองค์ เป็นความสุขที่ส่งถึงกันได้ ผ่านอาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูป ดอกไม้เมืองหนาว งานหัตถกรรม ฯลฯ คุณสามารถช้อปผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง ทั้งดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง บุหงา และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร้านดอยคำ รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้างานฝีมือจากชุมชนทั่วประเทศ ในโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด บริเวณแฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน อีกทั้งได้รับเกียรติจาก องคมนตรีท่านจรัลธาดา กรรณสูต เยี่ยมชมบูธสินค้าชุมชน โดยหลังจากจบงานสามารถสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนกว่าเจ็ดหมื่นบาท

#ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย #PRSThailand

#ส่งความอร่อยจากยอดดอยสู่ใจกลางเมือง

#SiamParagon #BeAmazed #WorldClassDining #RoyalProjectGastronomyFestival2021